Laparoscopie

De technologie staat niet stil, ook niet in de diergeneeskunde. Het is dus niet verwonderlijk dat technieken die vroeger enkel in de humane klinieken terug te vinden waren, nu ook in de diergeneeskunde hun intrede maken. Het uitvoeren van laparoscopische ingrepen (ook wel “kijkoperaties” genoemd) is hier een mooi voorbeeld van.

Wat is laparoscopie?

Laparoscopie is een onderdeel van de “minimaal invasieve chirurgie”. Hierbij worden, via twee tot drie zeer kleine sneetjes in de huid (0.5-1.5cm), een camera en één of meerdere instrumenten in de buik- of borstholte ingebracht. Ondanks deze kleine sneetjes, kunnen we d.m.v. de camera toch een volledig beeld van de buik- of borstholte krijgen, zelfs voor de moeilijk bereikbare plaatsen. De camera zendt de beelden digitaal door naar naburige beeldschermen. Omdat we ruimte nodig hebben om in de buik rond te kunnen kijken en te kunnen werken, wordt de buik eerst gevuld met koolstofdioxide. Na de operatie wordt dit gas uit het lichaam verwijderd en worden de steekincisies gesloten.

Voordelen van laparoscopie

Laparoscopie biedt verschillende voordelen:

 • Doordat de operatiewonden kleiner zijn, is de pijn na de operatie zeer sterk verminderd en het herstel veel vlotter.
 • De kans op wondinfecties en wondgerelateerde problemen zijn veel kleiner.
 • Doordat de druk in de buik tijdens laparoscopie hoger is dan in de omgeving, treden er minder buikinfecties op dan bij open buikoperaties omdat de kiemen door deze overdruk niet in de buik terechtkomen.
 • De organen kunnen in veel groter detail worden bekeken en ook organen die moeilijk bereikbaar zijn met de conventionele chirurgie, zijn met de camera’s vaak beter bereikbaar.
 • Een groot deel van de operaties kan laparoscopisch veel sneller worden uitgevoerd zodat de anesthesieduur verkort wordt.
 • Vanwege het vlotte herstel en de geringe neveneffecten, kan het vaak wel worden ingezet op momenten dat de conventionele chirurgie te ingrijpend zou zijn zoals bij oude of verzwakte patiënten.
 • Vooraleer over te gaan op zware ingrepen i.v.m. tumorverwijdering, kan eerst de buik geïnspecteerd worden op uitzaaiingen. Hierdoor vermijden we onnodige pijn in geval de tumoren uitgezaaid zouden zijn. 
 • Het nemen van biopten kan op een snelle en weinig traumatiserende manier uitgevoerd worden.

Nadelen van laparoscopie

Natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan laparoscopische operaties.

 • Omdat we met zeer kostbare apparatuur werken, ligt de prijs voor een laparoscopische ingreep hoger dan bij een klassieke operatie.
 • Overgewicht is een nadeel omdat overmatig vet in de buik de zichtbaarheid kan beperken en de risico’s op bloedingen kan verhogen (idem bij klassieke operaties).
 • In bepaalde situaties moet tijdens de operatie overgeschakeld worden op de klassieke operatietechnieken.

Vaak voorkomende laparoscopische ingrepen

 • Laparoscopische sterilisatie
 • Verwijderen van teelballen uit de buikholte bij dieren met niet-ingedaalde testikels
 • Bioptname: lever, pancreas, darmen, lymfeknopen, tumoren etc.
 • Gastropexie (vasthechten van de maag aan de buikwand ter voorkoming van maagtorsies)
 • Exploratieve laparoscopie: het in beeld brengen of op zoek gaan naar eventuele afwijkingen
 • Verwijderen van blaasstenen
Laparoscopie buik hond
Laparoscopische sterilisatie hond
Laparoscopische sterilisatie hond
Laparoscopische sterilisatie hond