Wat te doen bij een aanrijding?

Het is de grootste nachtmerrie van elke diereneigenaar: plots loopt Blacky de straat over en wordt aangereden door een auto. Paniek neemt de overhand en Blacky wordt op de verkeerde manier benaderd waardoor zowel Blacky, de baasjes als mogelijke omstaanders gevaar lopen. Het is nochtans gedurende deze eerste fase dat u als eigenaar de overlevingskansen van uw dier kunt verhogen, zonder daarbij zelf onnodige risico's te lopen.

1. Veiligheid!

Loop nooit blindelings de straat op! Als er omstaanders zijn, vraag hen dan om teken te doen aan naderende automobilisten om te vertragen of doe dit desnoods zelf. Enkel wanneer de auto's duidelijk vertragen én stoppen is het veilig om naar uw huisdier toe te gaan.

2. Pijn = gevaarlijk

Een dier in pijn en shock kan heel onvoorspelbaar zijn. Zelfs de minst agressieve dieren kunnen wanneer ze gewond zijn bijten uit angst en verwarring. Bij kleine dieren kan het volstaan om een deken of dikke jas over het volledige dier te leggen alvorens het van de weg te verplaatsen. Grotere honden worden best een muilband om gedaan. Wanneer geen muilband beschikbaar is, kunnen leibanden, broeksriemen, sjaals, kousen, repen stof of veters ook dienst doen als tijdelijke muilband. Doe nooit een muilband om bij een dier dat moeite heeft om te ademen! Leg in dat geval tijdelijk een deken of dikke jas over het hoofd en hou je gezicht weg van bij het hoofd van het dier tijdens het verplaatsen.

3. Draagberrie

Een aangereden dier moet zo stil mogelijk gehouden worden zodat het zichzelf niet nog meer kan verwonden. Ook het transporteren van gewonde dieren kan bestaande verwondingen zoals breuken of rugletsels verergeren. Leg indien mogelijk aangereden dieren steeds op een stabiele "draagberrie" zoals een stevig stuk karton, een plank, een hard stuk plastiek, ... Ook een laken of deken kunnen hiervoor gebruikt worden op voorwaarde dat het niet te veel doorbuigt.
Als het dier nog kan lopen maar een gewonde poot heeft of instabiel is, kan een handdoek, sjaal, deken of jas onder de buik/borst van het dier gehaald worden om zo extra ondersteuning te bieden.

4. Dierenarts bellen

Wanneer het dier van de rijbaan is en in de auto ligt, moet meteen de dierenarts gebeld worden (Dierenartsenpraktijk 't Hof, +32 3 667 62 63). Vermeld steeds kort wat er gebeurd is, in welke toestand het dier is, of er duidelijke verwondingen zijn, of er uitgesproken bloedverlies is en wanneer de verwachte aankomsttijd op de praktijk is. Hoe specifieker de beschrijving gebeurt, hoe beter we uw komst kunnen voorbereiden. We kunnen dan ook klaar staan om het dier mee uit de wagen te dragen.

5. Bloedingen stelpen

Bij ernstige bloedingen dient de plaats van bloeden onafgebroken en met stevige druk afgedrukt te worden met behulp van een schone doek. Ook een knelband kan voor korte periodes aangebracht worden ter hoogte van de ledematen door middel van bv. een broeksriem, schoenveters, repen stof, een sjaal, ...

6. Inwendige letsels, een groot gevaar

Niet bij elk dier dat is aangereden zijn er uitwendig letsels te zien. Deze dieren gedragen zich vaak de eerste uren alsof er niets aan de hand is, maar worden daarna zienderogen slechter. Meestal hebben we dan te maken met inwendige bloedingen, hersen- of longschade. Daarom dient ELK dier dat aangereden is meteen onderzocht te worden door een dierenarts! Ongelijke pupillen? Een waggelende gang? Bleke slijmvliezen? Een snelle ademhaling? Dit kunnen allemaal signalen zijn van mogelijks levensbedreigende verwondingen.

In elke noodsituatie geldt dat kalmte en weloverwogen beslissingen het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Focus op wat je moet doen en breng jezelf in veiligheid zodat ook jij op jouw beurt jouw dier in veiligheid kunt brengen.