Stamboomvereisten

Inleiding

Elk ras heeft zijn eigen stamboom. Deze stambomen worden gebundeld in een stamboek, waarvoor een aantal wettelijke eisen opgesteld werden waaraan een rashond moet voldoen om hierin opgenomen te worden. We adviseren u om hiervoor de website van de Vlaamse Fokkerijcommissie van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH) te raadplegen (http://www.vfc.vlaanderen/). U kan hierop o.a. zien welke onderzoeken en testen verplicht worden voor uw ras (http://www.vfc.vlaanderen/rassen-met-verplichte-onderzoeken/). 

Genetische testen

Voor de fokker bestaan er genetische testen die specifiek zijn afgestemd op het ras waarmee gefokt wordt, nl. de CombiBreed. Met behulp van een bloedstaal (eventueel mondswab) wordt nagegaan of een dier homozygoot of heterozygoot drager is van erfelijke afwijkingen en met welke partnerdier(en) deze hond dan best gecombineerd wordt om de kans op overerving van bepaalde aandoeningen te voorkomen. Hiermee kunnen foklijnen dus gezuiverd worden van sommige genetische afwijkingen. Bij elke test wordt een volledig gepersonaliseerd fokadvies opgesteld. 

Oogonderzoeken

Sommige rassen zijn gevoelig voor bepaalde erfelijke oogaandoeningen zoals progressieve retina-atrofie, cataract, collie eye anomaly, ... Deze kunnen door middel van een oogonderzoek vastgesteld worden. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.vfc.vlaanderen/oog-onderzoeken/.

Hartonderzoeken

Een hartonderzoek kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de aandoening: 
  • auscultatie: met behulp van de stethoscoop kunnen hartritmestoornissen en bijgeruizen worden vastgesteld
  • echocardiografie: d.m.v. een echografie van het hart worden de inwendige structuren van het hart in beeld gebracht en op anatomische afwijkingen gecontroleerd
  • ECG (electrocardiogram): het ECG geeft een beeld van de elektrische activiteit van het hart, ritmestoornissen, hartfrequentie, ... Dit kan m.b.v. een kortstondig ECG of een 24-uurs holtermonitoring.
Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.vfc.vlaanderen/hart-onderzoeken/.

Heupen, ellebogen en schouders (HD, ED en SD)

Er bestaan meerdere methodes om een heup te testen op heupdysplasie (HD). In België zijn we verplicht om te werken volgens de FCI-methode (Fédération Cynologique Internationale). Hiervoor nemen we één heupradiografie volgens de vereisten van de KMSH.
Op deze radiografieën worden de heupen gecontroleerd op aanwezigheid van arthrose en worden de vorm van de heupkommen en -koppen, de diepte van de heupkommen en de aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen beoordeeld. Er is slechts één radiografie vereist. De minimumleeftijd varieert tussen 12 en 18 maanden, afhankelijk van het ras. 

Het testen van ellebogen (ED) op dysplasie gebeurt ook volgens voorgeschreven posities die door de IEWG (International Elbow Working Group) zijn vastgesteld. Er worden per elleboog drie radiografieën genomen. De minimumleeftijd hiervoor bedraagt 12 maanden. 

Ook schouders worden bij verschillende rassen voor de fok getest op aanwezigheid van schouderdysplasie (SD). Hiervoor is slechts één opname per schouder in zijlig vereist.

Syringomyelie en Chiari-like Malformation (SM/CM)

Syringomyelie en Chiari-like Malformation zijn neurologische aandoeningen die voornamelijk bij een aantal kleine rassen zoals de Cavalier King Charles Spaniel, het Belgisch en Brussels Griffonnetje en het klein Brabandertje gezien wordt. Bij deze rassen is het testen hierop voor de fok ook verplicht. Bij SM en CM treden zenuwstoornissen op t.g.v. het uitpuilen van het achterste deel van de hersenen door het achterhoofdsgat.

Voor de fok kan op aanwezigheid van syringomyelie gescreend worden. Hiervoor moet een MRI-scan onder narcose gemaakt worden. Meer informatie kunt u terugvinden op https://www.vfc.vlaanderen/d_gezondheid/.

Patellaluxatie

De patella of knieschijf ligt bij een normale knie in een gleuf in het midden van de knie. Patellaluxatie is een aandoening waarbij de knieschijf opzij te bewegen is uit deze gleuf. Hierin bestaan vijf gradaties van 0 t.e.m. 4, afhankelijk van de ernst (graad 0 = geen luxatie; graad 4 = permanente luxatie waarbij de knieschijf niet meer terugspringt in de femurgroeve). Dit is aantoonbaar op radiografie.