Laboratorium

Onze praktijk beschikt over een eigen in-huis laboratorium waardoor we de meeste ontlasting-, bloed- en urineonderzoeken zelf doen. Hierdoor besparen we vooral in de tijd die we nodig hebben om tot een exacte diagnose te komen of om de therapie op punt te stellen. Voor de meeste onderzoeken kan u op de uitslag wachten. Enkele onderzoeken duren wat langer en dan worden de uitslagen na een uurtje doorgebeld.

Ook cytologie doen we zelf. Hiervoor zijn intensieve opleidingen gevolgd. Zo maken we bij o.a. huidaandoeningen en tumoren uitstrijkjes. Deze worden na speciale kleuringen onder de microscoop bekeken. In een groot aantal gevallen kunnen we een diagnose stellen en advies met betrekking tot de behandeling geven. Als een diagnose d.m.v. cytologie niet mogelijk is, stappen we over op het nemen van een biopsie.

Bloedonderzoeken

Een bloedonderzoek kan om verschillende redenen worden uitgevoerd: bij ziekte, het testen van de orgaanfunctie, opvolging van geriatrische patiënten, bepalen van antistoffen controle van medicatiedoseringen, ... Ook vlak voor een operatie kan het noodzakelijk zijn om eerst een (beperkt) bloedonderzoek te doen zodat de anesthesie zo veilig mogelijk kan verlopen.

Bij een standaard bloedonderzoek worden de rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes, nierfunctie en leverfunctie getest. Afhankelijk van de situatie, wordt gekozen voor een uitgebreid algemeen of eerder een beperkt algemeen bloedonderzoek. We kunnen specifieke testen doen zoals het bepalen van de ionen, verschillende hormonen zoals het schildklierhormoon of de cortisolconcentratie, de aanwezigheid van bepaalde parasieten zoals Giardia, hartworm, longworm of Borrelia (de ziekte van Lyme), schade aan de hartspier bij katten (test op hypertrofische cardiomyopathie) en nog veel meer. Omdat we al deze testen zelf kunnen doen, kunnen we sneller een diagnose stellen zodat we veel kostbare tijd winnen.

Voor het grootste deel van de bloedonderzoeken moet uw dier nuchter zijn. Sommige bloedwaarden worden immers beïnvloed door voedsel. 

Laboratorium bloedstaal

Nuchter zijn betekent dat uw dier 12 uur lang niet gegeten mag hebben, water moet ter beschikking blijven. Wanneer de werking van bepaalde medicamenten wordt getest, kan het zijn dat deze met voedsel moeten worden ingenomen. Uiteraard is nuchter zijn in zo'n geval onmogelijk. Uw dierenarts zal u dan ook steeds vertellen of uw dier al dan niet nuchter moet langskomen.

Het nemen van bloed kan bijna altijd zonder verdoving. We proberen dit ten allen tijde te vermijden en enkel bij zeer agressieve of onhandelbare dieren is een lichte verdoving noodzakelijk.

Urineonderzoeken

Net zoals bloedonderzoeken kunnen urineonderzoeken ons veel vertellen over de algemene toestand van een patiënt. Standaard meten we de dichtheid van de urine. Wanneer we deze dichtheid combineren met het aantal eiwitten in de urine, kunnen we evalueren of de nieren nog in staat zijn om de urine te concentreren en nog een intacte filterfunctie bezitten. We meten ook steeds na of er geen suiker, bloed of ontstekingscellen in de urine zitten. Verder kunnen we ook de urine onder de microscoop controleren op kristallen, bacteriën, cellen, ...

Mestonderzoeken

Vele van onze huisdieren zijn besmet met inwendige parasieten. Wanneer u een vers ontlastingsstaal van uw huisdier binnenbrengt, kunnen wij de ontlasting na faecale flottatie onder de microscoop controleren op de aanwezigheid van wormeieren. Ook hebben we bepaalde sneltesten die de aanwezigheid van giardia of parvovirus kunnen aantonen.

Microscopisch onderzoek

Dagelijks moeten we huidstalen nemen en tumoren of andere vreemde structuren onderzoeken onder de microscoop. Met betrekking tot de huid kunnen we onder de microscoop op zoek gaan naar parasieten zoals Demodex of schurft, schimmels en gisten, ontstekingscellen en kunnen we de huidcellen zelf beoordelen. Niet alleen van de huid maar ook van bv. tumoren kunnen we de cellen onder de microscoop bekijken om te bepalen wat voor tumor het is. Het bekijken van weefselcellen onder de microscoop wordt cytologie genoemd. Hiervoor hebben we intensieve opleidingen gevolgd zodat we slechts in zeldzame gevallen over moeten gaan tot het nemen van een biopsie.