Genetische testen

CombiGen

We bieden u de mogelijkheid om d.m.v. een bloedstaalname uw kat te laten testen op een groot aantal genetische aandoeningen. Dit kan een uitgebreide test zijn waarbij de meeste bekende aandoeningen getest worden, ongeacht het ras. Het testen op genetische afwijkingen is belangrijk om te kunnen anticiperen op de ontwikkeling van deze aandoeningen en eventueel op het selecteren van een partnerdier dat negatief is voor bepaalde afwijkingen.

CombiBreed

Voor de fokker bestaat er een minder uitgebreide test die specifiek is afgestemd op het ras waarmee gefokt wordt, nl. de CombiBreed. Hierbij wordt nagegaan of een dier homozygoot of heterozygoot drager is van erfelijke afwijkingen en met welke partnerdier(en) deze kat dan best gecombineerd wordt om de kans op overerving van bepaalde aandoeningen te voorkomen. Hiermee kunnen foklijnen dus gezuiverd worden van sommige genetische afwijkingen. Bij elke test wordt een volledig gepersonaliseerd fokadvies opgesteld.