Cat Friendly Clinic : GOLD status

Vol trots kunnen we meedelen dat onze praktijk officieel erkend is als

                   "GOLD standard Cat Friendly Clinic"

Wij zijn de eerste praktijk in Antwerpen met de gouden status en de derde praktijk van België!

Een Cat Friendly Clinic is de internationale erkenning die een praktijk krijgt als deze voldoet aan verschillende criteria. Dit programma heeft als doel het welzijn en de gezondheid van katten over de hele wereld te verbeteren. Stress heeft een grote impact op katten, wat maakt dat ze speciale behoeftes hebben. Ze zijn heel gevoelig aan geuren, geluiden en houden niet van verandering van omgeving. Katten willen vooral rustig en zacht benaderd worden. Daarom gaan zowel de dierenartsen als assistenten kalm, voorzichtig en meelevend met de katten om.

Als praktijk hebben we een heel aantal aanpassingen gedaan om onze katten zo weinig mogelijk stress te bezorgen. Zo hebben we een gloednieuwe wachtzaal met behandelruimte waar geen honden zijn toegelaten. We beschikken over een nieuwe kattenhospitalisatieruimte met ruimere hokken die volledig gescheiden is van de hondenhospitalisatieruimte. Verder duurt een consultatie bij ons minimum 15 minuten waarbij de dierenarts rustig de tijd neemt om de kat te laten wennen aan de omgeving en ze met empathie kan onderzoeken.

Om als Gold standard Cat Friendly Clinic erkend te worden, moeten we aan hele hoop eisen voldoen.  Voor een volledige lijst en  verdere informatie kan u terecht op de volgende website: https://catfriendlyclinic.org.

Wij willen dat een bezoek aan onze praktijk zo weinig mogelijk stress oplevert voor zowel uw kat als uzelf als eigenaar. Als katten uit hun bekende omgeving  worden weggenomen levert dit veel stress op. Dit kan er voor zorgen dat u tegen een dierenartsbezoek opkijkt en zo minder snel hulp gaat zoeken bij een dierenarts. We willen daarom met deze accreditatie de belofte maken dat we ons juiterste best zullen doen om uw bezoek aan ons voor zowel u als de kat zo aangenaam mogelijk te maken, waarbij we een hoog niveau aanhouden bij de verzorging en medische zorg van uw dier.

Aan welke vereisten moet een GOLD status Cat Friendly Clinic voldoen?

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste criteria waar een dierenartsenpraktijk aan moet voldoen om als "Cat Friendly" erkend te worden. Deze erkenning is onderverdeeld in 3 levels: brons, zilver en goud. Een gold standard praktijk moet aan de strengste eisen voldoen om deze titel te mogen gebruiken.
Neem voor een volledig overzicht een kijkje op volgende website: https://catfriendlyclinic.org/cat-owners/what-you-should-be-looking-for/


Omgang met katten en hun baasjes

De praktijk moet erop toezien dat katten steeds met gepast respect en vriendelijkheid behandeld worden. Volgende Cat Friendly principes moeten steeds in acht genomen worden:
 • Minimaliseren van stress tijdens het hanteren en onderzoeken.
 • Herkennen en minimaliseren van angst bij de kat.
 • Informeren van eigenaars over het reduceren van stress voor de kat tijdens het transport van en naar de praktijk.
 • Vermijden van het stevig fixeren of bij het nekvel nemen van de kat tijdens onderzoeken.
 • Minimaliseren van de negatieve invloeden van sterke geuren, fel licht en geluiden tijdens het bezoek.

Communicatie met de eigenaar

De praktijk dient de eigenaar in te lichten over wie zich over zijn dier zal ontfermen. Foto's van alle personeelsleden worden in de wachtzaal opgehangen.

Eén personeelslid wordt aangeduid als "Cat Advocate". Deze persoon zorgt ervoor dat de praktijk aan alle Cat Friendly eisen blijft voldoen en staat de kattenbaasjes te woord bij eventuele vragen. Assistente Kirsty van den Oever is onze Cat Advocate.

Relevante informatie over o.a. het transporteren van katten, het toedienen van medicatie, etc. dient onder de vorm van bv. folders aanwezig te zijn op de praktijk.

De verschillende behandelingsmogelijkheden en bijbehorende kosten worden met de eigenaars besproken en geschatte kosten en offertes kunnen worden opgesteld indien gewenst.

Training van het personeel en permanente bijscholing

Al het personeel binnen de praktijk dient zich regelmatig bij te scholen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen:

 • Dierenartsen  moeten minstens 35 uur per jaar aan officiële, relevante bijscholingen volgen.
 • Voor assistentes geldt dat ze 15 uur per jaar aan opleidingen moeten volgen.
 • In de praktijk moet recente vakliteratuur aanwezig zijn die toegankelijk is voor het volledige team.
Patiënten moeten worden opgevolgd en aanpassingen in de bestaande protocols moeten uitgevoerd worden waar nodig.

De wachtzaal

In de wachtzaal moet het contact tussen honden en katten vermeden worden.

Bijkomstig voor de gouden status:
 • Katten moeten op een verhoog kunnen zitten tijdens het wachten zodat ze zich veiliger voelen.
 • Er mag geen oogcontact tussen vreemde katten mogelijk zijn en ze moeten ver genoeg van elkaar geplaatst worden zodat infectieuze aandoeningen niet overgedragen kunnen worden.
 • Er moet zich een vertikale barrière tussen de katten bevinden en er moet mogelijkheid zijn om een doek over de carrier te plaatsen.

Consultatieruimte

Een geschikte, hygiënische en goed uitgeruste consultatieruimte moet aanwezig zijn.
De lengte van een routine consultatie moet minstens 10 minuten bedragen zodat de kat de tijd heeft om zich aan te passen aan de omgeving en er op een katvriendelijke manier gewerkt kan worden.
Handen, oppervlakken en materialen moeten tussendoor gewassen en gedesinfecteerd worden.

Bijkomstig voor de gouden status:
 • er moet minstens 1 consultatieruimte zijn die enkel is voorbehouden voor katten.
 • de lengte van een routine consultatie moet minstens 15 minuten bedragen.

Hospitalisatieruimte

Vereisten voor de gouden status:
 • er moet een afgescheiden, rustige en stille hospitalisatieruimte beschikbaar zijn die ENKEL voor katten gebruikt wordt.
 • alle kooien die gebruikt worden tijdens nachtopnames of langdurige opnames, moeten ondoorzichtige en solide vloer, wanden en plafonds hebben.
 • bij opnames tot 24u lang, moeten de kooien een minimale vloeroppervlakte hebben van 3600 cm² en moeten ze minstens 55 cm hoog zijn.
 • bij opnames langer dan 24u, moeten de kooien een minimale vloeroppervlakte hebben van 6300 cm² en moeten ze minstens 60 cm hoog zijn.
 • bij opnames langer dan 24u moet de kat de mogelijkheid hebben om op een verhoog te zitten en moet ze zich in het hok kunnen verschuilen (vb. zitplankjes, slaapzakjes, ...).
 • er moet een aparte ruimte zijn waar dieren met infectieuze aandoeningen kunnen worden afgezonderd van de andere patiënten.

Operatiezaal

Vereisten voor de gouden standaard:
 • er moet permanent een goed uitgeruste operatiezaal aanwezig zijn. De anesthesiemonitoring moet minstens bestaan uit een pulse-oxymeter en een bloeddrukmeter.
 • er moet steeds een opgeleid teamlid de anesthesie monitoren en anesthesiefiches moeten worden ingevuld (behalve bij korte of spoedprocedures).

Operatieprocedures

Niet-medische of zuiver cosmetische operaties mogen niet worden uitgevoerd (bv. verwijderen van de klauwen).

Voor de gouden status:

 • er moet een uitgebreid gamma aan chirurgisch materiaal en hechtmateriaal aanwezig zijn.
 • er moeten faciliteiten zijn om het materiaal en de ruimtes tussen de procedures te kunnen reinigen, desinfecteren en steriliseren.
 • steriele handschoenen en jassen moeten beschikbaar zijn en worden gedragen tijdens de procedures.

Tandbehandelingen

Voor een gold status kliniek gelden volgende vereisten:
 • voor elke patiënt moeten de tandbehandelingen gedocumenteerd en bijgehouden worden
 • tandradiografieën moeten genomen kunnen worden indien noodzakelijk
 • hoge kwaliteit scalers (om tandsteen te verwijderen) en polijstmateriaal moeten aanwezig zijn
 • tandheelkundige ingrepen mogen nooit in een operatiezaal gebeuren waar ook steriele ingrepen plaatsvinden om kruiscontaminatie te voorkomen

Medische beeldvorming - radiografie en echografie

Voor een golden praktijk geldt:
 • de mogelijkheid tot radiografieën
 • voor elke patiënt moeten de radiografieën worden bijgehouden
 • de mogelijkheid tot echografie

Laboratorium

Voor de gold status geldt:
 • de rode en witte bloedcellen moeten geteld en beoordeeld kunnen worden
 • urineonderzoeken moeten op de praktijk zelf kunnen gebeuren
 • er moeten een centrifuge en een microscoop aanwezig zijn
 • bijkomende bloedonderzoeken zoals natrium, kalium, calcium, ureum, creatinine en totale eiwitten moeten gemeten kunnen worden
 • uitstrijkjes van bloed, urine, weefsels en andere lichaamsvochten moeten gekleurd en beoordeeld kunnen worden
 • het bloedtype van de kat moet bepaald kunnen worden