Algemene chirurgie

Vul onderstaande formulieren in en breng ze mee op de ochtend van de ingreep.

Invulformulier voor operatiepatiënt hond/kat (182KB)
Invulformulier voor operatiepatiënt konijn/knaagdier (181KB)

Voor de operatie

Bij het grootste deel van de operaties moet een dier in slaap gebracht worden. Dit is geen natuurlijke situatie en brengt enkele risico's met zich mee. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat we uw dier zowel voor, tijdens als na de operatie grondig controleren en dat uw dier nuchter is vooraleer hij in slaap gaat.

Nuchter zijn houdt in dat een dier 12 uur voor de operatie geen eten meer krijgt. Het is belangrijk dat uw dier wel water ter beschikking heeft tot een uur voor de ingreep om uitdroging te voorkomen. Uw dier moet nuchter zijn omdat de kans hierdoor veel kleiner is dat hij tijdens de narcose gaat braken, waarbij het risico bestaat dat het eten wordt ingeademd en in de longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een dodelijke longontsteking, zelfs met een heel klein stukje eten!!! Twaalf uur vasten is dus echt een vereiste!

Voor elke patiënt wordt een afzonderlijk anesthesieprotocol opgesteld, afgestemd op zijn lichaam en eventuele aandoeningen zodat we de risico's van de anesthesie zoveel mogelijk kunnen beperken. Een standaard klinisch onderzoek gaat elke operatie vooraf. 

Het is soms noodzakelijk om voor de operatie bloedonderzoekenradiografieën of echografieën uit te voeren om een volledig beeld van de gezondheidstoestand van uw dier te krijgen. Dieren die reeds voor de operatie last hebben met de ademhaling, hun hart of waarvan we verwachten dat dit tijdens de operatie problemen zou kunnen geven, worden nog voor de operatie van extra zuurstof voorzien zodat ze met voldoende reserve op een veilige manier in slaap gebracht kunnen worden.

Voor onze oudere patiënten raden we standaard aan om voor de ingreep een bloedonderzoek uit te voeren om verborgen aandoeningen zoals chronische nierinsufficiëntie aan het licht te brengen. Deze aandoeningen verhogen immers het anesthesierisico als ze niet tijdig ontdekt worden. Omdat wij over een eigen laboratorium beschikken kunnen wij deze onderzoeken vlak voor de verdoving uitvoeren. 

Tijdens de operatie

Nadat de patiënt in onze voorbereidingsruimte klaargemaakt is voor de operatie (scheren, desinfecteren, infuus, medicaties, ...) wordt hij naar de operatieruimte gebracht. Daar wordt hij op een speciaal warmtekussen op de operatietafel gelegd en aangesloten aan de bewakingsapparaten en gasnarcose. Terwijl de chirurg zich scrubt en klaarmaakt voor de operatie, zal de operatie-assistente de steriele sets klaarleggen en de patiënt verder wassen en voorbereiden voor de ingreep. In onze operatiekamer worden onze patiënten tijdens de narcose bewaakt d.m.v. één van de meest uitgebreide veterinaire narcosebewakingssystemen. Eén van onze assistentes heeft een speciale opleiding in anesthesiebewaking gevolgd en schoolt zich hierin jaarlijks bij.

Terwijl onze patiënten verdoofd zijn, worden hartslag en ECG, ademhaling en zuurstofspanning, capnogram, bloeddrukmeting en lichaamstemperatuur continu geregistreerd. Elke afwijking geeft onmiddellijk een signaal. Meestal gebruiken we isofluraan, een gas dat een zeer veilige narcose geeft en snel regelbaar is. We meten continu de concentratie in de in- en uitademingslucht en kunnen zo de narcose nog nauwkeuriger aanpassen. We beschikken ook over een automatische ventilator zodat we tijdens de operatie onze patiënten op een gecontroleerde manier kunnen beademen.

Na de operatie

Na de operatie wordt de patiënt naar de hospitalisatieruimte gebracht en daar in een voorverwarmde recovery gelegd en intensief opgevolgd zodat ze, met de nodige pijnbestrijding, veilig en rustig wakker kunnen worden. Onze assistentes zijn opgeleid om de nodige zorg voor, tijdens en na de operatie toe te dienen en controles te verrichten tot uw dier weer naar huis kan. Wij houden onze patiënten onder ons toezicht tot het ogenblik dat ze volledig terug wakker zijn en rond kunnen lopen. Voor het verlaten van de praktijk worden ze eerst gecontroleerd door één van onze dierenartsen die moet bevestigen dat het veilig is voor de patiënt om naar huis te gaan.

Naar huis

Ongeacht de ingreep die werd uitgevoerd, is het verstandig om uw dier de eerste uren na de narcose rustig te houden. De kans is immers groot dat hij thuis gewoon lekker verder wilt uitslapen. Na de operatie mag uw dier drinken, maar bied hem eerst kleine hoeveelheden aan zodat hij zich niet verslikt als hij nog wat suf of misselijk is. Een kleine hoeveelheid eten kan meestal ook geen kwaad maar overleg dit steeds eerst met uw dierenarts. Katten moeten de eerste 12 - 24u na de narcose binnengehouden worden om ongevallen (in het verkeer) te voorkomen. Bij een groot deel van de operaties - vnl. bij honden - moet uw dier achteraf een body of een kraag dragen zodat hij niet aan de wonde kan likken. Tenzij anders vermeld, moet deze tot 10 dagen na de operatie gedragen worden. Na deze periode kunnen de hechtingen meestal verwijderd worden (als deze aanwezig zijn) en is de huid voldoende hersteld. Ook om uw dier te wassen of te laten zwemmen moet u minstens 10 dagen wachten.