Endoscopie

Wat is endoscopie?

Bij endoscopie wordt gebruikt gemaakt van camera’s om op een minimaal invasieve manier de binnenkant van bepaalde organen en lichaamsholtes te beoordelen. Endoscopie wordt voornamelijk gebruikt voor het stellen van een diagnose maar kan in sommige gevallen ook onderdeel vormen van een behandeling. Het merendeel van deze procedures wordt onder volledige verdoving uitgevoerd.

Verschillende soorten endoscopische procedures

Rhinoscopie katRhinoscopie kat

Onderstaande endoscopische procedures kunnen door ons worden uitgevoerd en kunnen waardevolle informatie leveren bij het stellen van een diagnose. Tijdens deze procedures kunnen ook weefselstalen worden genomen voor verder onderzoek in het laboratorium.

  • Spijsverteringsstelsel: oesophagoscopie (slokdarm), gastroscopie (maag), duodenoscopie (twaalfvingerige darm), ileoscopie (laatste deel dunne  darm), colonoscopie (dikke darm)
  • Urogenitaal stelsel: cystoscopie (blaas), urethroscopie (plasbuis) en vaginoscopie (vagina)
  • Ademhalingsstelsel: rhinoscopie (neus), laryngoscopie (strottenhoofd), tracheoscopie (luchtpijp) en bronchoscopie (bronchen)
  • Oor: otoscopie
  • Buikholte: laparoscopie

Endoscopie als behandeling

Endoscopie bewijst zijn nut niet alleen bij het stellen van een diagnose maar vaak ook bij het behandelen. Volgende procedures zijn voorbeelden waarbij de behandeling endoscopisch kan gebeuren zodat een zeer ingrijpende chirurgische operatie overbodig wordt. 

  • Vreemde voorwerpen: vreemde voorwerpen zoals speelgoedjes, sokken, juwelen, … kunnen vaak d.m.v. endoscopie uit de maag worden gehaald. Ook sommige voorwerpen die in de keel of slokdarm blijven steken kunnen op deze manier verwijderd worden. Ook grasaren kunnen op deze manier gemakkelijk uit oren of neuzen gehaald worden.
  • Ballondilatatie: wanneer een slokdarm beschadigd wordt, krimpt deze door littekenvorming zodat eten nog moeilijk kan passeren. In deze gevallen kan endoscopisch een ballon worden opgeblazen om de slokdarm uit te rekken.
  • Blaasstenen: afhankelijk van de grootte, het aantal en het geslacht van het dier kunnen blaasstenen soms endoscopisch verwijderd worden.
  • Maagsonde: bij dieren die niet kunnen of willen eten, kan het noodzakelijk zijn om een sonde in de maag te plaatsen. Door het plaatsen van de sonde endoscopisch te begeleiden, kan de buiksnede veel kleiner blijven zodat de post-operatieve pijn verminderd wordt.