Keizersnede

De beslissing voor het uitvoeren van een keizersnede wordt genomen wanneer de poes niet in staat is om de kittens op een natuurlijke manier ter wereld te brengen. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn: te grote kittens, een te nauw bekkenkanaal, een verkeerde ligging van de kittens, verzwakking van de poes, verlengde dracht, ...

Ingrijpen van een dierenarts is noodzakelijk in volgende situaties:

  • Indien de poes reeds 10 minuten krachtig en continu perst of gedurende 2-3 uur af en toe zwak perst zonder dat een kitten zichtbaar wordt.
  • Wanneer er meer dan 4 uur tussen geboortes van kittens zit, soms kan het echter heel lang duren voor er terug een kitten wordt geboren.
  • Indien de poes zwak wordt en haar toestand algemeen verslechtert.
  • Vreemde kleur van vaginale uitvloei (normaal rood-bruin)

Wanneer een poes waarvan de bevalling moeizaam verloopt op de praktijk aankomt, wordt eerst geprobeerd of de kittens m.b.v. manuele extractie verlost kunnen worden. Ook wordt echografisch de hartactiviteit van de kittens gecontroleerd. Als er geen tegenindicatie is, wordt oxytocine ingespoten om de baarmoeder beter te laten samentrekken. Lukt het niet om de kittens op deze manier veilig ter wereld te brengen, dan wordt overgegaan tot een keizersnede.

Wanneer de beslissing tot keizersnede genomen wordt, moet de poes onder narcose gebracht worden. Een klinisch onderzoek was al verricht bij binnenkomst maar wordt nogmaals herhaald. Daarna krijgt ze een catheter/braunule in haar voorpoot zodat we de anesthesieproducten rechtstreeks in het bloedvat kunnen toedienen. Ook kunnen we op deze manier tijdens de operatie vocht toedienen d.m.v. een infuus. Hierdoor is er minder kans op een te lage bloeddruk tijdens de narcose. Daarna wordt de kat ruim geschoren en ingezeept. Dit inzepen gebeurt in meerdere fases om de huid op de buik zo schoon mogelijk te krijgen. Na het inzepen wordt de buik nog verscheidene keren met alcohol of sterilium ontsmet.

Vlak voor het einde van het "scrubben" van de buik van de poes, wordt er lokale verdoving ingespoten op de plaats waar later gesneden zal worden. Omdat ze hierdoor minder pijn zal voelen, moet er minder anesthesie toegediend worden zodat de kittens zo weinig mogelijk last ondervinden van de narcose. Er wordt nog een laatste keer gescrubd en dan is de kat klaar om geopereerd te worden. Tijdens de operatie zal ze permanent zuurstof krijgen toegediend via een laryngeaal masker in haar keel (V-gel).

Wanneer de dierenarts zijn onderarmen en handen ook gescrubd heeft en steriele handschoenen heeft aangetrokken, worden er steriele doeken over de buik van de poes gelegd. Hierdoor kunnen er geen haren en vuil in het operatieveld terechtkomen.

Er wordt een snede gemaakt t.h.v. de middenlijn van de buik. Hier zijn de buikspieren met elkaar verbonden d.m.v. een peesplaat. De incisie wordt doorheen deze peesplaat gemaakt omdat dit veel minder pijnlijk is dan wanneer door de spieren gesneden wordt en ook minder bloedt. Wanneer de buik is geopend, wordt de eerste baarmoederhoorn naar buiten gebracht.

Er wordt gevoeld waar de kittens zich in de baarmoeder bevinden en er wordt een zeer kleine incisie gemaakt op een plaats in de baarmoeder waar geen kitten zit. De snede wordt verder met een schaar geopend zodat niet per toeval in een kitten gesneden kan worden.

Wanneer de snede in baarmoeder groot genoeg is, kan het eerste kitten naar buiten gehaald worden. Dit moet voorzichtig gebeuren zodat de baarmoeder niet scheurt. De vliezen zitten nog rond het kitten maar dat is geen probleem zolang hij nog zuurstof krijgt via de navelstreng en de moederkoek. Wanneer deze doorgesneden worden, moeten de vliezen meteen doorgescheurd worden.

Het kitten wordt voorzichtig uit de baarmoeder gehaald en de eerste vliezen scheuren hierbij meestal vanzelf door. Er wordt op gelet dat er geen vruchtwater in de buik van de poes kan lopen aangezien dit irriterend zou kunnen zijn. De kittens zijn nog onder lichte narcose en hebben vaak wat hulp nodig om wakker te worden.

De vliezen worden eerst helemaal doorgehaald vooraleer de navelstreng wordt doorgescheurd en de nageboorte wordt verwijderd. Zo kan het kitten meteen beginnen ademen wanneer hij uit de buik gehaald wordt.

Omdat de kittens gedeeltelijk onder invloed zijn van de narcose, kan het extra tijd kosten om hen "op gang" te brengen. Hiervoor hebben we een assistente nodig die de kittens een antidoot toedient zodat de anesthesieproducten meteen uitgewerkt zijn. Verder wrijft ze hen droog, zorgt ervoor dat ze ademen, geeft hen extra zuurstof en legt hen onder de warmtelamp. Bij grote nesten hebben we minstens 2-3 assistenten en eventueel nog een extra dierenarts klaar staan om te helpen met de kittens.

Wanneer alle kittens uit de buik gehaald zijn, wordt de baarmoeder gecontroleerd op de aanwezigheid van bloedingen en worden de nageboortes geteld. Als alles in orde is, wordt de baarmoeder zorgvuldig gesloten en wordt de buik gespoeld om de eventuele vruchtwaterrestanten te verwijderen. Daarna worden de buikwand en de huid gesloten. Wij verkiezen steeds om de huid plastisch chirurgisch te sluiten zodat de kittens niet op de hechtingen kunnen zuigen en zo geen infecties veroorzaken.

De kittens worden warm gehouden onder een warmtelamp en op een warmtematje tot de poes wakker genoeg is om naar huis te gaan. Ondertussen worden ze continu in de gaten gehouden door onze assistentes om zeker te zijn dat alle kittens actief zijn en goed ademen.