Spoed

Lees hier meer over:

Wat te doen bij een aanrijding?

24/7, élke dag!

Omdat een spoedgeval op eender welk moment van de dag kan voorkomen, zorgen wij ervoor dat wij permanent telefonisch beschikbaar zijn. Feestdagen, zondagen, midden in de nacht, wij staan altijd klaar om uw dier te helpen. Omdat wij ons op uw komst willen voorbereiden, is een telefoontje vooraf strikt noodzakelijk. Hiervoor kunt u terecht op onze vaste nummer: +32 (0)3 667 62 63. Buiten de openingsuren komt u dan steeds rechtstreeks in verbinding met één van onze dierenartsen. 

Onze eigen wachtdienst

De dierenartsen binnen onze praktijk werken tijdens de wachtdienst met een beurtrol. Op die manier zorgen we ervoor dat u steeds door één van onze vertrouwde dierenartsen geholpen wordt en kunt u dus altijd bij ons op de praktijk terecht. Wij begrijpen maar al te goed dat een vertrouwd gezicht en een bekende omgeving veel waard zijn wanneer uw dier in nood verkeert!

Hospitalisatie en intensive care

Wij bieden de mogelijkheid om onze patiënten met "intensive care" te behandelen. Hiervoor beschikken we over een ruime hospitalisatieruimte met verschillende hokformaten zodat we zowel onze grootste als kleinste patiënten een geschikte verblijfplaats kunnen geven. 24-uurs bewaking en -opname zijn mogelijk zodat ook onze meest kritieke patiënten de beste overlevingskansen krijgen. 

In deze hospitalisatieruimte beschikken we ook over een zuurstofkooi en zuurstofmaskers. Deze worden gebruikt voor patiënten in ademnood zoals bij katten met asthma, dieren na een aanrijding of dieren die in een brand gezeten hebben. Wanneer de patiënten tijdelijk niet zelf meer kunnen ademen zoals bij dieren in coma of die onder langdurige narcose gehouden moeten worden, bestaat de mogelijkheid om hen mechanisch te beademen. Dit is zeer waardevol omdat deze dieren anders onherroepelijk ten dode opgeschreven zijn.

Omdat veel dieren die spoedeisende hulp nodig hebben veel baat hebben bij infuustherapie, beschikken we over meerdere infuuspompen en -spuiten. Hierdoor kunnen we de toegediende vloeistoffen zeer nauwkeurig toedienen en kan zelfs medicatie op ingestelde tijdstippen worden ingespoten. Wanneer er iets fout dreigt te lopen met het infuus, gaat ook een alarm af en stopt de pomp zodat het toedienen van vloeistoffen zeer veilig wordt.

Bloedonderzoeken, radiografieën, echografieën en scopieën

Wij doen 99% van onze bloedonderzoeken in-huis. Dit betekent dat we na gemiddeld 15-20 minuten een volledige bloeduitslag hebben. Dit is van cruciaal belang bij spoedgevallen, zeker wanneer elke minuut telt. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van echografieën of radiografieën voor het opsporen van afwijkingen in de buik of borstkas. Met onze endoscoop of laparoscoop kunnen we spoed-kijkoperaties uitvoeren! 

Bloedtransfusies

Bij ernstig bloedverlies kan het noodzakelijk zijn om een bloedtransfusie uit te voeren. Hiervoor werken we samen met een bloedbank die ons infuuszakken met bloed kan leveren. We hebben niet standaard bloed op voorraad omdat de houdbaarheid heel beperkt is maar kunnen het hele transfusieproces snel opstarten. Voor de transfusie worden altijd crossmatch testen en bloedgroepbepalingen gedaan om zeker te zijn dat het bloed van de donor en acceptor compatibel is. Tijdens en na de transfusie wordt het dier permanent door een dierenarts bewaakt om te controleren op allergische reacties.

Spoedoperaties

Maagkantelingen, onstelpbare bloedingen, keizersnedes, ... Er zijn vele redenen om bepaalde operaties niet uit te stellen tot de volgende ochtend maar ze meteen uit te voeren, op eender welk moment van de dag. De beslissing om al dan niet over te gaan tot opereren wordt genomen door onze dierenarts van wacht. Wanneer het noodzakelijk blijkt, worden meerdere dierenartsen en/of assistentes opgeroepen om te assisteren bij de operatie.