Ongewenste dekking

Bij een ongewenste dekking kunnen we de dracht beëindigen. Hoe eerder, hoe kleiner de kans op complicaties. Raadpleeg ons dus tijdig indien u een ongewenste dracht bij uw teef vermoedt.

Verschillende opties

De dracht kan op verschillende manieren beeïndigd worden. Allereerst is het mogelijk om de teef te laten steriliseren. Dit wordt bij voorkeur zo snel mogelijk na de dekking uitgevoerd. Verder kan abortus geïnduceerd worden d.m.v. het toedienen van twee injecties met 24u tussentijd. Deze injecties zijn effectief in 95% van de gevallen. Daarom wordt best op een door ons te bepalen tijdstip na de inspuiting een echografische drachtcontrole uitgevoerd.