Keizersnede

De beslissing voor het uitvoeren van een keizersnede wordt genomen wanneer de teef niet in staat is om de pups op een natuurlijke manier ter wereld te brengen. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn: te grote pups, een te nauw bekkenkanaal, een verkeerde ligging van de pups, verzwakking van de teef, verlengde dracht, ...

Ingrijpen van een dierenarts is noodzakelijk in volgende situaties:
  • Indien de teef reeds 30 minuten krachtig en continu perst of gedurende 1-2 uur af en toe zwak perst zonder dat een pup zichtbaar wordt. 
  • Indien de teef na de geboorte van een pup gedurende 2-3 uren niet meer heeft geperst en er nog pups verwacht worden. Soms kan vele uren later nog een pup geboren worden. 
  • Indien de teef zwak wordt en haar toestand algemeen verslechtert.
Wanneer een teef waarvan de bevalling moeizaam verloopt op de praktijk aankomt, wordt eerst geprobeerd of de pups m.b.v. manuele extractie verlost kunnen worden. Ook wordt echografisch de hartactiviteit van de pups gecontroleerd. Als er geen tegenindicatie is, wordt oxytocine ingespoten om de baarmoeder beter te laten samentrekken. Lukt het niet om de pups op deze manier veilig ter wereld te brengen, dan wordt overgegaan tot een keizersnede.


De eerste wasfaseDe eerste wasfase

Wanneer de beslissing tot keizersnede genomen wordt, moet de teef onder narcose gebracht worden. Een klinisch onderzoek was al verricht bij binnenkomst maar wordt nogmaals herhaald. Daarna krijgt ze een catheter/braunule in haar voorpoot zodat we de anesthesieproducten rechtstreeks in het bloedvat kunnen toedienen. Ook kunnen we op deze manier tijdens de operatie vocht toedienen d.m.v. een infuus. Hierdoor is er minder kans op een te lage bloeddruk tijdens de narcose. Daarna wordt de teef ruim geschoren en ingezeept. Dit inzepen gebeurt in meerdere fases om de huid op de buik zo schoon mogelijk te krijgen. Na het inzepen wordt de buik nog verscheidene keren met alcohol of sterilium ontsmet.

Lokale verdoving thv de snede in de buikLokale verdoving thv de snede in de buik

Vlak voor het einde van het "scrubben" van de buik van de teef, wordt er lokale verdoving ingespoten op de plaats waar later gesneden zal worden. Omdat ze hierdoor minder pijn zal voelen, moet er minder anesthesie toegediend worden zodat de pups zo weinig mogelijk last ondervinden van de narcose. Er wordt nog een laatste keer gescrubd en dan is de teef klaar om geopereerd te worden. Tijdens de operatie zal ze permanent zuurstof krijgen toegediend via een tube in haar luchtpijp (tracheotube).
Wanneer de dierenarts zijn onderarmen en handen ook gescrubd heeft en steriele handschoenen heeft aangetrokken, worden er steriele doeken over de buik van de teef gelegd. Hierdoor kunnen er geen haren en vuil in het operatieveld terechtkomen.

De eerste baarmoederhoornDe eerste baarmoederhoorn

Er wordt een snede gemaakt t.h.v. de middenlijn van de buik. Hier zijn de buikspieren met elkaar verbonden d.m.v. een peesplaat. De incisie wordt doorheen deze peesplaat gemaakt omdat dit veel minder pijnlijk is dan wanneer door de spieren gesneden wordt en ook minder bloedt. Wanneer de buik is geopend, wordt de eerste baarmoederhoorn naar buiten gebracht.

Eerste snede in de baarmoederwandEerste snede in de baarmoederwand

Er wordt gevoeld waar de pups zich in de baarmoeder bevinden en er wordt een zeer kleine incisie gemaakt op een plaats in de baarmoeder waar geen pup zit. De snede wordt verder met een schaar geopend zodat niet per toeval in een pup gesneden kan worden. 

Hoofdje van de eerste pup omhuld met vliezenHoofdje van de eerste pup omhuld met vliezen

Wanneer de snede in baarmoeder groot genoeg is, kan de eerste pup naar buiten gehaald worden. Dit moet voorzichtig gebeuren zodat de baarmoeder niet scheurt. De vliezen zitten nog rond de pup maar dat is geen probleem zolang hij nog zuurstof krijgt via de navelstreng en de moederkoek. Wanneer deze doorgesneden worden, moeten de vliezen meteen doorgescheurd worden.

De eerste pup wordt geboren, nog steeds in de vliezenDe eerste pup wordt geboren, nog steeds in de vliezen

De pup wordt voorzichtig uit de baarmoeder gehaald en de eerste vliezen scheuren hierbij meestal vanzelf door. Er wordt op gelet dat er geen vruchtwater in de buik van de teef kan lopen aangezien dit irriterend zou kunnen zijn. De pups zijn nog onder lichte narcose en hebben vaak wat hulp nodig om wakker te worden.

De eerste pup is geboren en wordt uit de vliezen gehaaldDe eerste pup is geboren en wordt uit de vliezen gehaald

De vliezen worden eerst helemaal doorgehaald vooraleer de navelstreng wordt doorgescheurd en de nageboorte wordt verwijderd. Zo kan de pup meteen beginnen ademen wanneer hij uit de buik gehaald wordt.

Een gelukkige assistente!Een gelukkige assistente!

Omdat de pups gedeeltelijk onder invloed zijn van de narcose, kan het extra tijd kosten om hen "op gang" te brengen. Hiervoor hebben we een assistente nodig die de pups een antidoot toedient zodat de anesthesieproducten meteen uitgewerkt zijn. Verder wrijft ze hen droog, zorgt ervoor dat ze ademen, geeft hen extra zuurstof en legt hen onder de warmtelamp. Bij grote nesten hebben we minstens 2-3 assistenten en eventueel nog een extra dierenarts klaar staan om te helpen met de puppy's. 

De buik wordt netjes dichtgemaakt zonder uitwendige hechtingenDe buik wordt netjes dichtgemaakt zonder uitwendige hechtingen

Wanneer alle puppy's uit de buik gehaald zijn, wordt de baarmoeder gecontroleerd op de aanwezigheid van bloedingen en worden de nageboortes geteld. Als alles in orde is, wordt de baarmoeder zorgvuldig gesloten en wordt de buik gespoeld om de eventuele vruchtwaterrestanten te verwijderen. Daarna worden de buikwand en de huid gesloten. Wij verkiezen steeds om de huid plastisch chirurgisch te sluiten zodat de pups niet op de hechtingen kunnen zuigen en zo geen infecties veroorzaken.

Lekker onder de warmtelamp tot mama wakker isLekker onder de warmtelamp tot mama wakker is

De pups worden warm gehouden onder een warmtelamp en op een warmtematje tot de teef wakker genoeg is om naar huis te gaan. Ondertussen worden ze continu in de gaten gehouden door onze assistentes om zeker te zijn dat alle pups actief zijn en goed ademen.