Interne geneeskunde

De interne of inwendige geneeskunde richt zich op alle aandoeningen die te maken hebben met de orgaansystemen zoals nieren, lever, hart, longen, ... Wanneer een dier ziek is, zijn vaak meerdere orgaansystemen tegelijk in het ziekteproces betrokken. Om een beeld te krijgen van de werking en het uitzicht van de organen, zijn verdere onderzoeken nodig.

Laboratoriumonderzoeken

Dankzij ons in-huis laboratorium, zijn we in staat om bloed-, urine-, ontlastings- en andere stalen snel en efficiënt te analyseren. Hierdoor kunnen we snel ingrijpen wanneer er afwijkingen te vinden zijn. In noodsituaties kan dit levensreddend zijn omdat we op deze manier veel kostbare tijd winnen. Naast het testen van de orgaanwerking kunnen we ook bepaalde hormoon- en zoutconcentraties meten. We kunnen ook testen op hartworm en een aantal teekoverdraagbare ziekten zoals de Ziekte van Lyme. 

Urine kunnen we controleren op de aanwezigheid van eiwitten, suiker, bloed of ontstekingscellen. Met een refractometer bepalen we de dichtheid ervan.

Ontlasting testen we voornamelijk op parasieten zoals giardia, spoelwormen, lintwormen, ... Voor bacteriologie e.d. sturen we onze stalen naar een extern laboratorium door. 

Echografie

Sommige aandoeningen zoals inwendige tumoren of vreemde voorwerpen kunnen vaak enkel d.m.v. medische beeldvorming worden aangetoond. Ook voor bv. het beoordelen van de vorm van de organen, het aantonen van vloeistoffen in de buikholte, het beoordelen van het hart of het nemen van urine- en andere stalen bewijst de echografie zijn nut.

Radiografie

Niet alleen in de orthopedie, maar ook in de interne geneeskunde is het nemen van radiologieën essentieel. Zo wordt het o.a. gebruikt bij de diagnose van longproblemen, nier- of blaasstenen, vreemde voorwerpen, ...

ECG en bloeddrukmetingen

Een aantal aandoeningen kunnen aanleiding geven tot hartritmestoornissen (vb. problemen met de ionen). Deze kunnen d.m.v. een ECG of hartfilm worden gediagnosticeerd. Ook bloeddrukmetingen zijn noodzakelijk zoals in het geval van nierproblemen.