Honden Sterilisatie van de teef

Laparoscopische sterilisatie

Een teef kan op verschillende manieren gesteriliseerd worden: via de "klassieke" methode of via een kijkoperatie (laparoscopie).

Bij de klassieke methode wordt een insnede en in de buik gemaakt, worden de eiertakken afgebonden en verwijderd. Dit is een pijnlijke ingreep waar de honden achteraf meerdere dagen last van (kunnen) hebben. Vroeger was dit de enige manier die mogelijk was.

Sinds enkele jaren steriliseren we echter nog bijna uitsluitend d.m.v. een kijkoperatie. Hierbij worden 3 kleine incisies gemaakt (0.5-1.5cm), waarlangs een camera en 2 tangen worden ingebracht. De camera zendt de beelden digitaal door naar naburige beeldschermen. Omdat we ruimte nodig hebben om in de buik rond te kunnen kijken en te kunnen werken, wordt de buik eerst gevuld met gas (koolstofdioxide). Na de operatie wordt dit gas uit het lichaam verwijderd en worden de huidincisies gesloten. Deze ingreep is achteraf niet of nauwelijks pijnlijk, de herstelperiode is korter en het risico op complicaties is beduidend lager.

Kleine incisies
2 tangen en 1 camera
De operatie gebeurt met twee dierenartsen
De eiertak wordt verwijderd

Vastzetten van de maag (gastropexie)

Grote hondenrassen hebben tijdens hun leven een verhoogd risico op het krijgen van een maagkanteling. Een maagkanteling kan ontstaan door te spelen vlak na de maaltijd maar - in tegenstelling tot wat veel baasjes denken - kan het ook ontstaan in rust en zonder aanwijsbare oorzaak. Een maagkanteling is altijd een spoedsituatie waarbij de kans op overlijden groot is.

Door middel van een kijkoperatie (laparoscopie) kan de maag preventief vastgehecht worden aan de buikwand. Dit wordt een gastropexie genoemd. Een gastropexie verkleint de kans op maagtorsies met 95-100%. Deze kijkoperatie kan gecombineerd worden met de sterilisatie van de teef, de castratie van de reu of kan zonder bijkomende chirurgieën uitgevoerd worden. Onze praktijk is één van de weinige praktijk in België die de maag volledig inwendig vasthecht. Tot voor kort maakten we nog - naast de 3 sneetjes voor de camera en de twee tangen - een extra uitwendige insnede doorheen de buikwand van ongeveer 5cm om op die plaats de maag vast te kunnen hechten. Nu gebeurt het hechten volledig langs binnenuit zodat er geen extra incisies gemaakt moeten worden. Hierdoor hebben de honden hier na de operatie geen of nauwelijks last van.

Loopsheidspreventie teef

Indien u geen nest wilt met uw teef is het sterk aan te raden om haar te laten steriliseren.

Bij de sterilisatie van een teef worden de eierstokken chirurgisch verwijderd. Indien de baarmoeder afwijkend of ontstoken is, wordt deze mee verwijderd. Door deze ingreep wordt de teef onvruchtbaar en wordt ze niet meer loops. Daarnaast heeft ze geen risico meer op een baarmoederontsteking, wat fataal kan zijn, en weinig kans op schijndracht.  Bovendien neemt het risico op borstkanker af indien u uw teef tijdig laat steriliseren. Hoe ouder de teef is en hoe vaker ze loops is geworden, hoe groter het risico op deze kanker. We raden aan om uw hond te laten steriliseren voor de eerste loopsheid. Het moment van deze eerste loopsheid is sterk gebonden aan het hondenras en ligt doorgaans tussen de 6 en 14 maanden ouderdom. Wij steriliseren teven vanaf de leeftijd van 6 maanden. Omdat een loopse teef meer risico heeft op bloedingen tijdens de operatie, wachten we minstens 4 weken na de loopsheid vooraleer we opereren. Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen verbonden aan de sterilisatie. Hieronder hebben we de voor- en nadelen even op een rijtje gezet.

Voordelen van sterilisatie bij de teef

  • Minder melkkliertumoren (= borstkanker). Als de ingreep wordt uitgevoerd voor de eerste loopsheid, rond 6-7 maanden leeftijd, is de kans op de ontwikkeling van melkkliertumoren op latere leeftijd bijna nihil. Melkkliertumoren komen voor bij 25% van de teven die 4x of vaker loops zijn geweest. Deze tumoren worden niet alleen erg groot maar zijn in de helft van de gevallen zelfs kwaadaardig en kunnen dus uitzaaien naar de rest van het lichaam. Indien gesteriliseerd wordt voor de eerste loopsheid, daalt de kans op melkkliertumoren tot minder dan 1%. Dat een teefje eerst loops moet worden voor ze wordt gesteriliseerd is dus NIET waar.
  • Geen baarmoederontsteking. Dit komt vrijwel uitsluitend na de loopsheid voor. Uw hond is hier doodziek van en kan zelfs sterven als ze niet snel geopereerd wordt.
  • Minder schijndracht. Sommige honden ontwikkelen steeds ongeveer 2 maanden na de loopsheid schijndracht. Dit leidt tot ongewenst gedrag, zoals piepen, onrust, graafgedrag, slepen met knuffels en soms zelfs melkproductie.

Nadelen van sterilisatie bij de teef

  • De kans op overgewicht neemt toe omdat het metabolisme van uw hond vertraagt. Ze gaat dus efficiënter met haar voeding om. Honden die na de sterilisatie op een speciale voeding voor gesteriliseerde honden worden gezet, blijven meestal wel mooi op gewicht. U krijgt van ons dus steeds een staal aangepaste voeding mee naar huis.
  • De kans op incontinentie op oudere leeftijd is na de ingreep iets verhoogd omdat honden na de ingreep bijna geen vrouwelijke hormonen meer produceren. Door afwezigheid van deze hormonen wordt de blaassluitspier slapper. Bij een klein percentage honden leidt dit tot incontinentie. Risicorassen zijn met name grote rassen en honden met een gecoupeerde staart. Indien de hond incontinent wordt, kan dit meestal goed behandeld worden met medicijnen. Soms moet dit levenslang worden gegeven.
  • De hond moet een operatie ondergaan en dat houdt steeds een anesthesierisico in. Dit risico is heel erg klein maar nooit helemaal nul. De kans dat er wat misgaat bij een jonge, gezonde teef is 0,0005%
  • Langharige honden krijgen zelden een pluizigere en doffere beharing. Dit zien we bij minder dan 1% van de teven.
  • Omdat de mannelijke hormonen meer de overhand krijgen, kunnen sommige teven een feller karakter krijgen. Dit is een zeer zeldzame bijwerking.

Concluderend heeft uw hond na sterilisatie veel minder kans op tumoren en schijndracht en geen kans meer op baarmoederontsteking. Zij heeft wel een iets verhoogde kans op incontinentie en overgewicht.

Wij adviseren een sterilisatie op de leeftijd van 6 - 7 maanden, voor de eerste loopsheid.

Een alternatief op chirurgische sterilisatie, is het gebruik van contraceptieve middelen. Voor de teef wordt de prikpil gebruikt om loops gedrag te onderdrukken. Deze prikpil wordt regelmatig ingespoten en geeft een reversibele onvruchtbaarheid. Helaas heeft deze methode meer nadelen dan een operatie, zeker bij langdurig gebruik. De teef heeft verhoogd risico op een baarmoederontsteking, verhoogd risico op suikerziekte, schijndracht en melkkliertumoren. Ter hoogte van de injectieplaats kan een lokale haarverkleuring en haaruitval optreden en de injectie zelf is pijnlijk.

We bieden de mogelijkheid aan om te steriliseren d.m.v. een kijkoperatie of laparoscopie. Een kortere en vooral minder pijnlijke herstelperiode zijn hier de grootste voordelen van.

Voor meer informatie omtrent het fokken kan u kijken op de pagina "Fokadvies honden".