Honden Parvovirus

Het parvovirus is een ernstig en zeer besmettelijk virus dat fataal kan zijn, voornamelijk voor jonge puppy’s. Een pup kan besmet worden wanneer hij in contact komt met het braaksel of de ontlasting van een besmette hond. Het virus is weinig gevoelig aan ontsmettingsmiddelen zodat een besmette omgeving een groot gevaar vormt voor andere honden.

Na opname nestelt het virus zich in snel delende cellen zoals darmwandcellen, beenmergcellen en soms zelfs hersencellen. Braken, diarree en een verminderde weerstand zijn de belangrijkste symptomen. De pups krijgen meestal waterdunne, bloederige diarree en braken bijna continu. Hierdoor verliezen ze veel vocht waardoor ze snel uitdrogen en in shock geraken. Een hond die besmet is met het parvovirus is een medisch spoedgeval en enkel door een zeer intensieve behandeling maakt de pup kans op herstel. Omdat het virus zo besmettelijk is, moeten de honden ook in strikte quarantaine gehouden worden.

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de symptomen en een test op de ontlasting. Al deze testen kunnen we zelf op de praktijk doen zodat we de diagnose binnen de 15 minuten kunnen stellen.

De behandeling bestaat uit intensieve vochttherapie d.m.v. infusen, herhaalde bloedonderzoeken en ondersteunende behandelingen met o.a. antibiotica, sondevoeding, warmtelampen en pijnstilling.

De pup wordt bij ons gehospitaliseerd in een volledig afgescheiden quarantaineruimte die enkel door bevoegd personeel betreden mag worden. Vanwege de intensieve zorgen en de strikte quarantainemaatregelen, kunnen de kosten voor de behandeling soms flink oplopen.

Preventie is cruciaal en biedt 100% bescherming. Hiervoor moeten puppy’s op de leeftijd van 6, 9 en 12 weken gevaccineerd worden. Op de leeftijd van 1 jaar krijgen ze opnieuw een vaccin en daarna volstaat het om elke 3 jaar voor parvo te laten vaccineren. Honden die bescherming hebben opgebouwd d.m.v. de vaccinatie kunnen niet ziek worden van het parvovirus!