Knaagdieren Anesthesie

Het anesthesierisico ligt bij cavia's hoger dan bij honden en katten. Dit is deels te verklaren doordat ze veel gevoeliger zijn voor bepaalde stresshormonen. Verder zijn sommige cavia's het niet gewend om gehanteerd te worden.

In onze praktijk maken wij er werk van om de anesthesie bij cavia's zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor gebruiken we de meest recente anesthesieprotocols voor cavia's. Elke cavia wordt eerst uitgebreid nagekeken waarbij o.a. het hart en de ademhaling worden gecontroleerd. Verder krijgen ze altijd eerst een sedativum (sufprik), om rustig te worden en steeds een sterke pijnstiller. Pas daarna wordt overgegaan tot de anesthesie. Reeds voor de start van de operatie krijgt de cavia al extra zuurstof toegediend (pre-oxygenatie). De anesthesie zelf wordt zowel per injectie als d.m.v. gas via een mondmasker toegediend. De zuurstofsaturatie in het bloed en de hartfrequentie worden permanent opgevolgd m.b.v. een pulsoxymeter. Ook de temperatuur wordt met een permanente sonde constant gecontroleerd.

Onderkoeling is een belangrijke oorzaak voor complicaties tijdens de anesthesie. Wij voorkomen dit door uw cavia, vanaf het moment dat hij arriveert, in een extra verwarmde ruimte te zetten. Tijdens de operatie en het wakker worden, wordt hij op een speciaal warmtekussen en onder een warmtelamp gelegd.