Konijnen Steriliseren en castreren

Het steriliseren of castreren van uw konijn heeft verschillende voordelen. Over het algemeen geldt dat deze voordelen het grootst zijn wanneer de operatie op jonge leeftijd wordt uitgevoerd.

Voor het steriliseren van een vrouwtje (voedster) geldt:

  • het vermindert of voorkomt het ontstaan van baarmoederkanker
  • het vermindert of voorkomt het ontstaan van melkkliertumoren
  • het onvruchtbaar maken van de voedster
  • minder territoriale agressie naar andere vrouwtjes toe

Voor het castreren van mannelijke konijnen (rammelaar) denken we dan vooral aan:

  • het onvruchtbaar maken van de rammelaar
  • verminderde agressie naar andere mannetjes en eventueel mensen toe

Wij adviseren steeds om uw konijn te laten steriliseren. Tot 80% van de vrouwelijke konijnen krijgt later baarmoederkanker en we zien deze aandoening zelfs al bij konijnen van 3 tot 4 jaar. Baarmoederkanker kan tal van symptomen veroorzaken en zelfs uitzaaien naar de rest van het lichaam zoals de longen (zie foto). In een vergevorderd stadium kunnen we enkel nog palliatieve zorg verlenen aan deze dieren. Wilt u voorkomen dat uw konijn baarmoederkanker krijgt? Steriliseer uw konijn dan liefst voor het 1,5 jaar oud is. Zelfs eerder indien u geen nestje wenst. Steriliseren kan reeds vanaf de leeftijd van 5 maanden.

Het castreren of steriliseren van een konijn is iets duurder als je dit vergelijkt met bv. een kat. Dit komt doordat het metabolisme van een konijn helemaal anders is dan dat van een hond of kat. Zo kan men met de anesthesiemiddelen die nodig zijn voor een konijn bijna drie katten verdoven. Ook hebben konijnen een open lieskanaal zodat hiervoor meer chirurgisch materiaal nodig is dan bij b.v. een kat.

Het opereren van konijnen houdt steeds een beperkt risico in. In het stuk anesthesie kunt u lezen wat wij doen om de risico's zo laag mogelijk te houden.